Meer Thoolse inwoners recht op energietoeslag over het jaar 2022

De gemeente Tholen maakt de energietoeslag voor 2022 voor meer inwoners mogelijk. Inwoners van de gemeente Tholen met een inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm komen nu ook in aanmerking voor de energietoeslag van €1.300. Dit moeten inwoners zelf aanvragen via de gemeente. Aanvragen kan tot en met 1 maart 2023 via tholen.nl/energietoeslag-aanvragen.

Tot en met november konden inwoners met een inkomen van 120% van het wettelijk sociaal minimum de toeslag aanvragen. Nu is besloten deze norm te verruimen naar 130% van de bijstandsnorm. Dit betekent dat niet 1100 huishoudens (120%), maar ongeveer 1400 huishoudens (130%) in aanmerking komen voor de toeslag.

Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de aanvraag digitaal te doen, kunnen contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0166.

Aanvraag opnieuw beoordelen

Er zijn inwoners die al een aanvraag voor de energietoeslag hadden ingediend, die was afgewezen, omdat hun inkomen hoger was dan de inkomensgrens. Nu de inkomensgrens verhoogd is, hoeven zij de toeslag niet opnieuw aan te vragen. De gemeente beoordeelt deze aanvragen opnieuw en deze inwoners krijgen vanzelf bericht.

Voorwaarden

De toeslag van 1.300 euro wordt per huishouden één keer uitgekeerd voor het jaar 2022. Hierbij wordt uitgegaan van de hoofdbewoner van de woning die 21 jaar of ouder is. De inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm is maximaal het maandbedrag inclusief vakantiegeld:

  • Voor alleenstaanden tot pensioenleeftijd: € 1.432,37
  • Voor gehuwden/samenwonenden tot pensioenleeftijd: € 2.046,24
  • Voor alleenstaanden vanaf pensioenleeftijd: € 1.593,37
  • Voor gehuwden/samenwonenden vanaf pensioenleeftijd: € 2.158,47

De overige voorwaarden zijn te vinden op tholen.nl/energietoeslag-aanvragen

Energietoeslag 2023

De gemeenteraad van Tholen heeft aangegeven dat ook in 2023 inwoners energietoeslag kunnen aanvragen. Het Rijk werkt nog aan de Wet energietoeslag 2023. Pas later in 2023 kunnen inwoners energietoeslag voor 2023 aanvragen. We streven ernaar dat bij bekendmaking van het Rijk we zo snel mogelijk tot uitvoer overgaan.