Invoering 50 km/u op Haringvlietbrug schuift twee weken op

De invoering van 50 km per uur op de Haringvlietbrug schuift met twee weken op naar 9 augustus. Hierdoor hebben de veiligheidsregio’s meer tijd om zich goed voor te bereiden en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten beter te organiseren. Rijkswaterstaat voert deze twee weken extra inspecties uit zodat het verkeer veilig over de brug kan. Na deze twee weken wordt de snelheid terug gebracht naar 50 km/per uur en wordt het verkeer in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid.

Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week te openen voor de hoge scheepvaart (>13m) op vrijdag om 12 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft gelden.

Na deze twee weken

Vanaf maandag 9 augustus 05.00 uur geldt dan op de Haringvlietbrug de nieuwe maximumsnelheid van 50 km/uur. Daarnaast wordt in beide richtingen het verkeer via één rijstrook over de brug geleid. Deze maatregelen blijven in principe van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg zoals bebording en barriers. Dit gebeurt van zondagnacht 8 augustus 21.00 uur op maandagochtend 9 augustus 05.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.  

Meer informatie

Meer informatie en het laatste nieuws over de maatregelen, de hinder voor (vaar)weggebruikers en veel gestelde vragen vindt u in het online dossier ‘Maatregelen Haringvlietbrug'.

Direct naar online dossier