Insectenhotel als start ontwikkeling nieuwe woonwijk in Tholen

Tholen krijgt woninguitbreiding. Wethouder Peter Hoek en Paul van den Heuvel (directeur Novaform Vastgoedontwikkelaars vestiging Eindhoven) onthulden woensdag 15 februari 2023 een informatiebord over de nieuwe woonwijk met park aan de noordzijde van stad Tholen: Wonen in Park Tholen. In het informatiebord zit een insectenhotel. De eerste bewoners van het park zijn al welkom: de insecten.

Sinds het najaar van 2022 werken ontwikkelaar en gemeente samen aan de ontwikkeling van deze locatie. Zo ging het participatietraject van start, waarbij omwonenden kennis maakten met het plan en hun ideeën, wensen en zorgen konden delen. De volgende stap is het realiseren van een bestemmingsplan het Wonen in Park Tholen mogelijk te maken.

Informatie:

Wethouder Peter Hoek: “Het plan aan de Koningin Julianastraat krijgt terecht de naam Wonen in Park Tholen mee. Een prachtige natuurlijke invulling voor dit gebied!”

Van polder naar park met woningen

Wonen in Park Tholen staat straks in verbinding met de bestaande wijk Dalempolder. De woningen komen te liggen in het gebied tussen de Koningin Julianastraat en Nieuwe Postweg. Het plan biedt bovengemiddeld veel ruimte aan groen en water en kent een divers woonprogramma dat doorstroom in Tholen mogelijk maakt en aantrekkelijk is voor nieuwe aanwas van buitenaf. Het zal een mooie mix van duurzame woningen worden, bedoeld voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. Dat deze woningen met hun voeten in het park staan, maakt dit project uniek. Meer dan de helft van het plangebied wordt ingevuld als park. Een nieuw park voor heel Tholen met een mooie combinatie van water en groen, een variëteit aan wandelpaden en fietsvoorzieningen, en dit alles klimaat adaptief ingericht.

Planning

Het ontwerp bestemmingsplan is begin februari door het college beoordeeld en wordt binnenkort gepubliceerd. De aankomende maanden gaan we hard aan de slag om de plannen verder uit te werken. De verwachting is dat dit najaar de verkoop van de eerste fase start. In de loop van de zomer volgt meer duidelijkheid over de woningtypes en de eerste conceptbeelden van de architect. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting medio 2024. Het insectenhotel krijgt een definitieve plek in het park als het project Wonen in Park Tholen voltooid is.