Informatiepunt Verdronken Dorpen geopend

Wethouder Frank Hommel (gemeente Tholen) en gedeputeerde Anita Pijpelink (Provincie Zeeland) hebben op donderdag 14 juli 2022 het informatiepunt Verdronken Dorpen bij de Bergse Diepsluis in Tholen officieel geopend. 

Na een periode van plannen maken en uitvoeren is het informatiepunt klaar voor gebruik. Hier vertellen informatiezuilen het verhaal over de vele verdronken dorpen in Zeeland en de verdronken stad van Reymerswael in het bijzonder. Vlakbij de locatie van het informatiepunt lag ooit de derde stad van Zeeland. Het winnen van zout uit veen maakte het een welvarende stad, maar uiteindelijk daalde het land hierdoor zoveel dat dit ook de ondergang van de stad werd.  

Naast de verhalen van de verdronken dorpen is er ook informatie te vinden over unieke kenmerken van deze plek, zoals het Nationaal Park Oosterschelde, het Geopark Schelde Delta en de weervisserij.

Betrokken partijen

Het informatiepunt is een initiatief van Provincie Zeeland, gemeente Tholen, Nationaal Park Oosterschelde en Geopark Schelde Delta. Voor de realisatie van het punt is subsidie verstrekt door de Provincie Zeeland.