GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 gestart

GGD Zeeland brengt in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD'en de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Meer dan 27.990 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 24 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens. Deelname is vrijwillig. GGD Zeeland stelt jouw deelname wel zeer op prijs.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor wordt normaal gesproken eens per vier jaar uitgevoerd. Nu wordt een extra meting gedaan waarbij er ook gekeken wordt naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijkt GGD Zeeland per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kun je contact opnemen met een van de onderzoekers van GGD Zeeland via onderzoek@ggdzeeland.nl of bekijk de website www.ggdzeeland.nl/gmvo2022 met veelgestelde vragen.