Gemeente Tholen en woningcorporatie Stadlander starten met het leefbaarheidsonderzoek

De gemeente Tholen en woningcorporatie Stadlander starten met een leefbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau RIGO. Dit LEMON leefbaarheidsonderzoek is een belangrijk instrument om de beleving van inwoners over hun woonomgeving in kaart te brengen. Inwoners van de gemeente Tholen kunnen vanaf 25 juni een uitnodiging om deel te nemen op hun deurmat verwachten.

Wat is het LEMON onderzoek?

LEMON staat voor Leefbaarheidsmonitor en is ontwikkeld door RIGO. Het onderzoek bevraagt inwoners over verschillende aspecten van leefbaarheid, zoals veiligheid, voorzieningenniveau, het straatbeeld, contact met de buren en woonplezier. Het onderzoek wordt regelmatig gehouden en geeft gemeente Tholen en woningcorporatie Stadlander een gedetailleerd beeld van de woonbeleving van inwoners.

Uw mening maakt de buurt beter – Doe mee met het LEMON onderzoek!

Wij nodigen een grote groep inwoners schriftelijk uit om deel te nemen aan dit onderzoek. De mening van inwoners is van onschatbare waarde en draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de verschillende buurten en wijken. Willekeurig geselecteerde inwoners ontvangen binnenkort een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Deze kan zowel online als op papier ingevuld worden. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners in de wijk.

Wethouder Peter Hoek: Als gemeente zijn we graag op de hoogte hoe onze inwoners hun omgeving ervaren. Wij horen graag uw mening. Praat mee over uw buurt!  

RIGO

RIGO is een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau dat zich specialiseert in wonen en de leefomgeving. Met hun expertise helpen zij overheden en woningcorporaties om onderbouwde beslissingen te nemen die bijdragen aan de kwaliteit van leven.