Eerste openbaar toiletgebouw in onze gemeente

Wethouder Hilde Moerland en wethouder Corniel van Leeuwen openden vrijdag 28 juni onze eerste openbaar en zelfreinigend toiletgebouw in onze gemeente bij het strandje in Sint-Annaland. Naast het openbare toilet is het gebied ook zeer grondig aangepakt. De fietsenstalling is verplaatst en vergroot, er zijn zes parkeervakken bijgekomen en er staan twee nieuwe picknicktafels, waarvan een geschikt voor mindervaliden.

Toiletgebouw staat er als proef

Mocht u gebruik willen maken van het toilet: de toegang is 0,50 en is met de pinpas te betalen. Na gebruik reinigt het toilet zich.  Dit toiletgebouw staat er als proef. Na de zomer kijken we of we nog meer van dit soort toiletten willen en op welke locaties in onze gemeente.

Fietsenstalling, parkeervakken en picknicktafels

Naast het openbare zelfreinigende toilet is het gebied richting het strandje in Sint-Annaland zeer grondig aangepakt. De fietsenstalling is verplaatst en vergroot, er zijn zes parkeervakken bijgekomen en er staan twee nieuwe picknicktafels, waarvan een geschikt voor mindervaliden.

Kwaliteitsverbetering

In 2022 is door de gemeenteraad geld gereserveerd voor de kwaliteitsverbetering van recreatieve voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Het gaat hierbij met name om het verbeteren van de basisvoorzieningen en daarmee het versterken van de aantrekkelijkheid, beleefbaarheid en uitstraling van de historische stads- en dorpskernen.

Het vergroten van de toegankelijkheid van onze openbare ruimte voor mensen met een beperking is ook onderdeel van de ambitie. Deze voorzieningen in Sint-Annaland dragen daaraan bij. Het vergroot daarmee ook voor hen onze gastvrijheid.