1.300 energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum inkomen kunnen de bijdrage tot en met 1 december 2022 aanvragen bij de gemeente. 

Voor wie is de 1.300 euro bedoeld?

Je hebt recht op de energietoeslag als je inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of je dat inkomen hebt vanuit een uitkering, vanuit je werk of vanuit je pensioen. Je moet wel 21 jaar of ouder zijn en hoofdbewoner zijn van de woning. De energietoeslag wordt maar één keer per adres of per huishouden uitgekeerd.  Weet je niet zeker of je recht hebt op de 1.300 euro? Vraag de energietoeslag dan altijd aan. Je hoort dan vanzelf of je er wel of geen recht op hebt.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is het bedrag dat mensen nodig hebben om te leven. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen, hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal
minimum is. Dat sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van je leeftijd en van je leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn.

Hoeveel is 120 procent van het sociaal minimum?

Het gaat om een maximum netto maandinkomen, inclusief vakantietoeslag.

  • Alleenstaanden tot pensioenleeftijd € 1.322,18    
  • Alleenstaanden vanaf pensioenleeftijd € 1.470,80
  • Gehuwd/ samenwonenden tot pensioenleeftijd € 1.888,84    
  • Gehuwd/ samenwonenden vanaf pensioenleeftijd € 1.992,43