Zwembaden
Tarieven

Eenmalig toegangsbewijs (geldig voor één zwembadbezoek)

 1. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar € 3,40
 2. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder € 2,65

12-Badenkaart

 1. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar € 35,05
 2. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder € 26,70

Seizoenabonnementen

 • voor personen van 13 jaar tot 65 jaar € 67,45
 • voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder € 39,45
 • voor een gezin van twee personen € 130,15
 • voor een gezin van drie personen € 138,40
 • voor een gezin van vier personen € 145,90
 • voor een gezin van vijf personen € 154,15
 • voor een gezin van zes personen € 160,70

Seizoenabonnementen voor groepen met een wisselende samenstelling (zoals

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (BSO) en peuterspeelzalen)

 • voor groepen minder dan 5 personen € 161,55
 • voor groepen van 5-10 personen € 215,40
 • voor groepen van 10-15 personen € 269,35
 • voor groepen van 15 personen en meer € 323,15

Zwemleskaarten inclusief seizoenabonnement (reguliere prijs)

 1. voor personen van 13 jaar tot 65 jaar € 91,40 (zwemles) + € 67,45 (abonnement) = € 158,85
 2. voor personen jonger dan 13 jaar en 65 jaar en ouder € 60,20 (zwemles) + € 39,45 (abonnement) = € 99,65

Verenigingen

voor verenigingen of naar het oordeel van burgemeester en wethouders daarvoor in aanmerking komende groepen

van personen, zonder instructie van gemeentewege, per uur € 26,35.

 

De zwemabonnementen zijn geldig voor zowel zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk als voor zwembad De Spetter in Tholen.

 

Na de voorverkoop worden de tarieven van de seizoenabonnementen met € 8,15 verhoogd.